3
4
6
5

اطلاعات فنی انکوباتور ها

 انکوباتور  ,  تراف , آبزی گستر زنده رود , تراف عمودی , انکوباتور عمودی , پرورش قزل آلا, آبزی پروری , مزرعه پروش ماهی.

انکوباتور مدل  A-1/12

ظرفیت استاندارد 100/000 قطعه تخم ماهی

ارتفاع 165 سانتی متر

طول 55 سانتیمتر

عرض 50 سانتیمتر

تعداد سینی ها: 12 عدد ( یک ردیف 12 تایی )

مواد استفاده شده در این نوع تراف : تماما آلومینیوم و مواد پلاستیکی

 
 انکوباتور  ,  تراف , آبزی گستر زنده رود , تراف عمودی , انکوباتور عمودی , پرورش قزل آلا, آبزی پروری , مزرعه پروش ماهی.  

انکوباتور مدل A-2/12

ظرفیت استاندارد: 200/000 قطعه تخم ماهی

ارتفاع : 165 سانتی متر

طول : 110 سانتیمتر

عرض : 50 سانتیمتر

تعداد سینی ها: 24 عدد ( 2 ردیف 12 تایی (

دارای دو ورودی آب جداگانه برای هر ردیف

مدل: قرنطینه ای

این مدل تراف مناسب برای مزارعی می باشد که  آب خروجی آنها وارد آبهای جاری شده و محیط زیست به آنها اجازه تکثیر نمی دهد.

 انکوباتور  ,  تراف , آبزی گستر زنده رود , تراف عمودی , انکوباتور عمودی , پرورش قزل آلا, آبزی پروری , مزرعه پروش ماهی.  

انکوباتور مدل A-3/12

ظرفیت استاندارد : 300/000 قطعه تخم ماهی  

ارتفاع : 165 سانتی‌متر

طول : 160 سانتی‌متر

عرض : 50 سانتی‌متر

تعداد سینی‌ها : 36 عدد (3 ردیف 12 تایی)

دارای دو ورودی آب جداگانه برای هر ردیف

مدل : قرنطینه‌ای

این مدل تراف مناسب برای مزارعی می‌باشد که آب خروجی آنها وارد آب‌های جاری شده و محیط زیست به آنها اجازه تکثیر نمی‌دهد.