3
4
6
5

روش نظافت انکوباتور

<![if !supportLists]> 1.     <![endif]> ابتدا آخرین سینی حاوی تخم را از انکوباتور خارج کرده و بر روی میز تمیز کننده می گذاریم و سپس اقدام به جمع آوری ضایعات می کنیم. سینی و لگن حاوی تخم و لارو را، هر یک بطور جداگانه تمیز می نماییم که این امر باعث کنترل بهتر عوامل پاتوژن می شود (تفاوت این نوع انکوباتور با سایر انکوباتورهاست).

<![if !supportLists]> 2.     <![endif]> لگن و توری تمیز شده را در جای اولین لگن در دستگاه قرار میدهیم و به همین ترتیب ادامه میدهیم، که این امر باعث یکبار چرخش

<![if !supportLists]> 3.     <![endif]> کامل لگنها در داخل دستگاه در دسترسی به آب خواهد شد. در هنگام جا زدن سینی و لگن دقت شود که آب بالا در داخل قیف پایینی ریزش نماید و از ریزش آب بر روی بالای تخمها جلوگیری شود.

<![if !supportLists]> 4.     <![endif]> در هنگام جازدن و برداشتن سینی مواظب باشید ضربه ناگهانی  که باعث ایجاد موج گردد حادث نشود